Előrejelzések
-------------------------------------

A 2000-es előrejelzések
Az 1998-99-es előrejelzések
Hol kellene a meteorokat látnunk az égen?

Leonidák 2001 - előzetes

Még az 1999-es jelentkezés előtt több módszerrel próbálták megjósolni a maximum idejét és nagyságát. Robert H. McNaught és David J. Asher 1999-ben a WGN 27. számában megjelent cikke 1999-re és 2000-re mérsékelt aktivitást, míg a további évekre ennél jóval nagyobbat, ún. "viharos fokozatú" aktivitást jósolt. Mind 1999-ben, mind 2000-ben alábecsülték a ZHR-t, viszont a maximumok időpontjai jó egyezéssel bejöttek. A 2000-re jósolt 20–30-as ZHR-nek kb. a 10-szerese jelentkezett a valóságban. A jósolt időpontok november 18. 03:44 UT és 07:51 UT voltak. Mi valósult meg ebből? Röviden az eredmények:

Három tiszta maximumot regisztráltak a megfigyelésekből. Az első, amely az 1932-ben kidobódott anyagfelhőből származik, november 17-én 08:03 UT-kor következett be ZHR= 130±30-as értékkel. A maximum az előre jelzetthez képest 15 percet késett. A második maximum elég széles volt, 1 óra hosszán át tartott nagyjából azonos értéken. Ez november 18-án 03:24 UT-kor következett be (ez az 1 órás maximum közepe) ZHR= 290±20-as értékkel. Ekkor az 1733-ban kidobódott porfelhővel találkoztunk, 20 perccel hamarabb, mint ahogy kiszámították. A harmadik maximum november 18-án 07:12 UT-kor, 480±20-as ZHR érték mellett következett be. Ez 40 perccel korábbi időpont, mint a jósolt. Ekkor az 1866-os meteoroid-felhővel találkoztunk.

A fenti adatokból látható, hogy a ZHR-nek jelentősen mellétrafáltak a szerzők, viszont az időpontokat viszonylag nagy pontossággal meg tudták határozni. E tények tükrében bízhatunk az idei maximumra jósolt időpontokban is. Sajnos! Az alábbi táblázat mutatja a maximum időpontjait, melyik kidobódással találkozunk, az mennyi keringést élt már meg, ill. a várható ZHR nagyságát és láthatósági helyszínét.

Dátum

Idő (UT)

Keletkezés

Keringés

ZHR

Helyszín

2001.11.18.

10:07

1766

7

2500? 

Észak- és Közép-Amerika

2001.11.18.

17:31

1699

9

9000 

Ausztrália, Kelet-Ázsia

2001.11.18.

18:19

1866

4

15000 

Nyugat Ausztrália, Kelet- és Délkelet-Ázsia

A maximum tőlünk keletre, a nappali órákban fog bekövetkezni. Mire a Leo csillagkép felkel (helyi idő szerint fél 11 után), már csak a maximum utáni alacsony aktivitást láthatjuk.

Robert H. McNaught közölte saját számításait is, melyekben az időpontok azonosak, viszont a ZHR értékek kicsit eltérnek.

Dátum

Idő (UT)

Keletkezés

Keringés

ZHR

n

2001.11.18.

10:07

1766

7

1500? 

Észak- és Közép-Amerika

2001.11.18.

17:31

1699

9

15000 

Ausztrália, Kelet-Ázsia

2001.11.18.

18:19

1866

4

15000 

Nyugat Ausztrália, Kelet- és Délkelet-Ázsia

Más szerzők több találkozást jeleznek előre. Esko Lyytinen és Tom Van Flandern jóslatai jó egyezésben vannak az előző szerzőpáros becsléseivel az azonos időpontban kidobódott meteoroid-felhőkkel kapcsolatban, de ők még felsorolnak néhány kisebb találkozást más porcsomókkal is.

Dátum

Idő (UT)

Keletkezés

Keringés

ZHR

Helyszín

2001.11.18.

09:58

1766

7

2000 

Észak- és Közép-Amerika

2001.11.18.

12:00

1799

6

110 

Nyugat USA

2001.11.18.

14:10

1833

5

60 

Csendes-óceán keleti része

2001.11.18.

17:19

1666

10

600 

Nyugat Ausztrália, Kelet- és Délkelet-Ázsia

2001.11.18.

17:22

1633

11

260 

Nyugat Ausztrália, Kelet- és Délkelet-Ázsia

2001.11.18.

17:33

1699

9

1750 

Nyugat Ausztrália, Kelet- és Délkelet-Ázsia

2001.11.18.

18:22

1866

4

6100 

Nyugat Ausztrália, Kelet- és Délkelet-Ázsia

A mellékelt ábrán a Leonidák megfigyelésére alkalmas földrajzi helyek szerepelnek. Az ábra közepén felülről lefelé haladó vastag vonal a napkelte helyét jelzi 18:19 UT-kor. A tőle balra látható vékonyabb vonalak a polgári, tengerészeti és a csillagászati szürkület helyét jelzik. Az ábra közepén a Leonidák radiánsa a zeniten tartózkodik, a koncentrikus körök a 10–10 fokkal alacsonyabb horizont feletti magasságot jelzik.

Robert McNaught és David Asher a Leonidák 1997–2006-os jelentkezési idejére elkészített modelljük alapján ábrázolták a Föld helyzetét a különböző időpontokban kidobódott porfelhőkhöz viszonyítva. A 2001-es évre készült ábrán a Föld a középen elhelyezkedő vonal mentén mozog, helyzetét korongok jelzik, melyek 10-szer nagyobbnak ábrázolják a Földet a valóságos méreténél. Az ábrán lent egy kereszt jelzi a helyet, ahol az 55P/Tempel–Tuttle-üstökös keresztezte az ekliptikát. A különböző árnyalatú ellipszisek az egyes porcsomók helyzetét mutatják. Azért ellipszis az alakjuk, mert a meteoroidok pályája 17<>SUPo-os szöget zár be az ekliptikával. Az egyes ellipszisek melletti szám jelzi azt az évet, amikor a por kidobódott az üstökösből. Ezek a kidobódások 200 évnél nem idősebbek, kivéve az 1999–2002-es időszakokban jelentkező régebbi (7–9 keringést megélt) porfelhőket. A nem oly régen kidobott anyagfelhő még tartalmazhat sűrűbb részeket, viszont a régebbiek már nagyon szétszóródtak. Az ábrán látható, hogy először az 1767-ben, majd az 1699-ben és 1866-ban kidobott anyaggal fog Földünk találkozni. Elég közel haladunk el az 1800-ban (1799-ben) és az 1833-ban kidobott porfelhő mellett. Ekkor alacsonyabb ZHR várható, mint az előbbi találkozások esetén.

A Leonidák porfelhőivel való találkozások időpontjait Kondrateva, Muraveva és Reznikov is kiszámította; további találkozásokat azonosított Esko Lyytinen (aki nagyon érdekes találkozásokat azonosított a Perseidákkal kapcsolatban is). A találkozások idejét egymástól függetlenül azonosította, és hasonló eredményre jutott Kondrateva et al., Lyytinen és McNaught & Asher, valamint Brown és Jones is, akik az egész Leonida-rajra megalkották a fizikai modellt.

A fenti adatok függvényében nem nagyon lehet reményünk arra, hogy későbbre tolódik a maximum, de valószínűleg egy tavalyihoz hasonló aktivitásra azért számíthatunk. Mindenkinek jó észlelést és tiszta eget kívánok.


Gyarmati László   

Hol kellene a meteorokat látnunk az égen?