Előrejelzések
-------------------------------------

A radiáns helyzete az égbolton

Miután az egyes Leonida rajtagok a tér azonos irányából érkeznek, ezt perspektivikusan úgy látjuk, mintha a meteorok az égbolt egy pontjából indulnának a szélrózsa minden irányába. Ezt a pontot hívjuk radiánsnak.


    

    Kerek térképünkön a november 19-i éjszakán, éjfélkor látható égbolt vázlatos térképe látható. Néhány jellegzetes csillagkép vonalait behúztuk rajta, az Oroszlán csillagképet és a Göncölszekeret világosabb vonalakkal is kiemeltük. A térképen a fejünk felett levő égterület (zenit) van középen, a korong alsó része pedig a déli horizontot ábrázolja.

    A fölötte levő nagyított térképrészlet pontosabban is megadja a Leonidák radiánsának égi helyzetét. Ezen piros folt jelöli a radiánst, amely az Oroszlán (Leo) csillagkép fejében található. Éppen ezért hívják ezt a meteorrajt Leonidáknak.

    Ettől nyugatra a Rák csillagképben látható egy kis ködös foltocska. Ez a Méhkas (Praesepe) névre hallgató csillaghalmaz. A legkisebb távcsövekben is csillagok sokaságára bomlik.